Tiyozid 8mg 10 Tablets

Tiyozid 8mg 10 Tablets
Përbërës Aktiv
Thiocolchicoside
Zonat E Përdorimit
Muscle Relaxant