Qendra R&D e Bioteknologjisë Marmara Teknokent (MARTEK)

Qendra R&D e Bioteknologjisë Marmara Teknokent (MARTEK)
Impianti R&D plotëson kushtet e GMP/GLP, të cilat janë themeluar të gjitha në Tübitak Marmara Teknopark me qëllim të kryerjes së prodhimeve vendase në fushën e bioteknologjisë dhe zhvillimin e molekulave të reja. Këtu studimet kryhen me qasjen e prodhimit të produkteve novatore dhe me vlerë të lartë të shtuar, dhe përparësi kanë nevojat e vendit tonë.

Nobel Pharmaceuticals ka krijuar një nga impiantet më të rëndësishme farmaceutike bioteknologjike farmaceutike të Turqisë me laboratorët e tij R&D dhe impiantin e prodhimit të GMP me kapacitet reaktori 2x1000L, duke përcaktuar me misionin e tij "për shëndetin ia vlen". Impianti i cili përfshin laboratorët e zhvillimit të procesit të Down Stream, Up Stream, laboratorët bioesej dhe bianoalitikë dhe i cili është ndërtuar në përputhje me klasifikimet e kërkuara të dhomave të pastra, ka si pajisje gjithashtu edhe infrastrukturë të mjaftueshme për të realizuar të gjitha punimet me standarde të arta të kërkuara për zhvillimin e 4 produkteve të reja në vit dhe është konfiguruar në veçanti në përputhje me të gjitha standardet e cilësisë dhe dokumentacionit të GMP.

Për zhvillimin e barnave biologjike u krijua një ekip i madh i përbërë nga personel i R&D, të kualifikuar e të trajnuar si jashtë ashtu edhe në Turqi në fusha të tilla si biologjia molekulare, gjenetika dhe bioinxhinjeria, me përparësi për ata që kanë gradën master dhe doktoraturë. Nobel Pharmaceuticals vazhdon objektivin e saj për të zhvilluar jo vetëm barna biosimilare, por edhe barna origjinale në kuadër të investimeve të bioteknologjisë R&D duke synuar krijimin e ekosistemit të nevojshëm që Turqia të arrijë renditjen botërore që meriton në këtë fushë. Për këtë qëllim, ajo vazhdon projekte bashkëpunuese me institucionet dhe universitetet kryesore të Turqisë.

Në proceset e zhvillimit dhe prodhimit të barnave bioteknologjike janë marrë në konsideratë standardet e përcaktuara nga OBSH, EMA dhe FDA dhe synohet shitja e barnave të zhvilluara jo vetëm në Turqi por edhe në të gjithë botën.