Rreth Nesh

Rreth Nesh
Më shumë se gjysmë shekulli përvojë, njëqind për qind kapital vendas.

Një lojtar botëror me më shumë se gjysmë shekulli përvojë, Nobel u themelua në vitin 1964 si një kompani me 100% kapital turk. Sot, Nobel operon në total me pesë impiante prodhimi, tre në Turqi, një në Kazakistan dhe një në Uzbekistan, ndërsa kryen veprimtari promovuese dhe shitje me organizatat e veta në 20 vende të ndryshme. Duke pasur një kuadro prej rreth 3,000 personash që janë ekspertë në fushat e tyre përkatëse, Nobel eksporton produkte të kualifikuar në 50 vende, të cilat ajo i prodhon sipas standardeve ndërkombëtare.

Nobel kryen veprimtarinë e sa të shitjeve, marketingut dhe administrimit në Stamboll, ndërsa veprimtarinë e sajë prodhuese dhe R&D në Düzce dhe Gebze, dhe impiantet prodhuese API të vendosura në Çerkezköy.

Duke synuar përmirësimin e cilësisë së jetës me produkte të efektshme dhe me cilësi të lartë të prodhuara sipas standardeve ndërkombëtare, Nobel kryen veprimtarinë e sajë të promovimit dhe shitjes me organizatat e veta në Gjermani, Shqipëri, Azerbajxhan, Bjellorusi, Bosnje dhe Hercegovinë, Bullgari, Gjeorgji, Zvicër, etj. Mali i Zi, Kazakistani, Kirgizistani, Kosovë, Maqedoni, Mongoli, Moldavi, Uzbekistan, Rusi, Serbi, Turkmenistan dhe Ukrainë.

Me krijimin e kuadrove të veta në çdo vend që operon, Nobel Pharmaceuticals zhvillon veprimtari marketingu dhe shitjesh në përputhje me të njëjtat standarde etike të përcaktuara prej kohësh në Turqi.

Nobel Pharmaceuticals kryen veprimtarinë e saj të marketingut në secilin vend ku operon, me të njëjtat standarde etike dhe të përcaktuara prej kohësh në Turqi.

Hapi i parë në zgjerimin global të Nobel Pharmaceuticals, i cili është pjesë e Ulkar Holding të materializuar në Kazakistan, dhe Nobel AFP, i cili u themelua në 2002, u bë impianti i parë prodhues me kapital të huaj në vend. Ky impiant, i cili është një burim krenarie për Nobel, është në të njëjtën kohë i pari në vend që mban një certifikatë GMP për standarde të mira prodhuese.

Një tjetër burim krenarie në shtrirjen aziatike është Nobel Pharmsanoat, veprimtaria jonë në Uzbekistan. Me më shumë se 300 punonjës, Nobel Pharmsanoat është një markë e njohur turke, e lidhur me standardin e cilësisë në Uzbekistan, i cili është një nga vendet më të populluara në Azinë Qendrore.

Misioni: Për të përmirësuar cilësinë e jetës duke vepruar me moton "Për shëndeti ia vlen gjithçka".

Vizioni: Të sigurojë produkte të besueshëm dhe t’i vërë ato në dispozicion për shëndetin e njeriut në çdo cep të botës.