Tiyozid 4mg/2ml 6 Ampoules Solution For I.M Injection

Tiyozid 4mg/2ml 6 Ampoules Solution For I.M Injection
Përbërës Aktiv
Thiocolchicoside
Zonat E Përdorimit
Muscle Relaxant