Tiyozid 4mg 20 Tablets

Tiyozid 4mg 20 Tablets
Përbërës Aktiv
Thiocolchicoside
Zonat E Përdorimit
Muscle Relaxant