Tiyokas 1.25%/0.25% 1 Tube Gel

Tiyokas 1.25%/0.25% 1 Tube Gel
Përbërës Aktiv
Dexketoprofen Trometamol, Thiocolchicoside
Zonat E Përdorimit
Muscle Relaxant