Lordes 5mg 20 Film Coated Tablets

Lordes 5mg 20 Film Coated Tablets
Përbërës Aktiv
Desloratadine
Zonat E Përdorimit
Antihistaminic