Lipidra 20mg 30 Film Coated Tablet

Lipidra 20mg 30 Film Coated Tablet
Përbërës Aktiv
Atorvastatin
Zonat E Përdorimit
Cholesterol, Trigleciredes