Esram 10mg 28 Film Coated Tablets

Esram 10mg 28 Film Coated Tablets
Përbërës Aktiv
Escitalopram
Zonat E Përdorimit
Antidepressant