Deksalgin 50mg/2ml 6 Ampoules Solution For Injection

Deksalgin 50mg/2ml 6 Ampoules Solution For Injection
Përbërës Aktiv
Dexketoprofen Trometamol
Zonat E Përdorimit
NSAID`s