Deksalgin 25mg 20 Film Coated Tablet

Deksalgin 25mg 20 Film Coated Tablet
Përbërës Aktiv
Dexketoprofen Trometamol
Zonat E Përdorimit
NSAID`s