Deksalgin 12,5mg/1g Gel Tube

Deksalgin 12,5mg/1g Gel Tube
Përbërës Aktiv
Dexketoprofen Trometamol
Zonat E Përdorimit
NSAID`s