Abizol 10mg 28 Tablet

Abizol 10mg 28 Tablet
Përbërës Aktiv
Aripiprazol
Zonat E Përdorimit
Schizofrenia, Bipolar Disorder