Ia vlen për Ju

Ia vlen për Ju
Vlera jonë më e rëndësishme tek Nobel janë njerëzit tanë. Ne vlerësojmë kënaqësinë e punonjësve dhe besojmë në rëndësinë e mbështetjes së pjesëmarrjes së punonjësve tanë në të gjitha proceset.

Tek Nobel Pharmaceuticals, përfitimi nga përvoja dhe pasuria e sjellë nga ndryshimet kulturore, sociale, gjinore dhe gjeneruese të të punësuarve, përshtatet si një kulturë e korporatës sonë, përtej të qenit një çështje e burimeve njerëzore.

Ne jemi duke punuar që të jemi punëdhënësi më i admiruar dhe më i mirë në këtë industri për të zbuluar, përmirësuar dhe ruajtur talentet më të mirë dhe të arrijmë qëllimet tona të biznesit në mënyrë që të sigurojmë nivelin më të lartë të ndihmës dhe të ofrojmë një mundësi të mirë karriere për punonjësit tanë.

Ndaj punonjësve tanë ne kemi një qasje pa diskriminuar fenë, gjuhën, racën, gjininë ose përkatësinë etnike në të gjitha marrëdhëniet tona brenda sferës sonë të ndikimit në fushën e parimit të barazisë dhe paanshmërisë.

Ne synojmë të sigurojmë që Nobel të perceptohet si vendi më i mirë për të punuar, si në sytë e punonjësve të saj ashtu edhe në sytë e kandidatëve të mundshëm. Ne hodhëm hapat e parë të udhëtimit tonë të markës së punëdhënësit në vitin 2013 me një kuptim që vlerëson kënaqësinë e punonjësve dhe mbështet pjesëmarrjen e punonjësve.

Pas gjithë punës sonë të markës së punëdhënësit, ne kemi përcaktuar propozimin tonë për vlerën e punonjësve si "Ia vlen për ju" i cili është në përputhje me moton tonë të korporatës "Ia vlen për shëndetin tuaj"

"Në një mjedis të besueshëm dhe të sinqertë, ia vlen të punohet duke inkurajuar bashkëpunimin!"

Ia vlen ta menaxhoni shkencën me pasion duke rrënjosur një markë në të ardhmen me qasje të shpejta dhe me risi! Ia vlen të zhvillohet talenti. Në këtë rrugë që u nisëm duke thënë se ia vlen për shëndetin, ia vlen gjithçka edhe për afro 3000 punonjës të Nobel në 20 vende të ndryshme!

Ia vlen për Ju!